MOJA HISTORIA REZULTATY KLUB AKADEMIA EKSPERT YOUTUBE BLOG POROZMAWIAJMY Ô×í Zaloguj

Historia 333

Uncategorized Aug 31, 2022

BOB PROCTOR

W Deerhurst Lodge, os╠ürodku po┼éoz╠çonym oko┼éo 100 mil na pó┼énoc od Toronto, Bob Proctor prowadzi┼é seminarium, które trwa┼éo od czwartku wieczorem do niedzieli. W pia╠Ętek wieczorem przez Barrie w Ontario, miasto po┼éoz╠çone oko┼éo 40 mil na po┼éudnie od Deerhurst, przesz┼éo tornado. Tornado zabi┼éo kilkanas╠ücie osób i wyrza╠Ędzi┼éo szkody warte miliony dolarów. W niedziele╠Ę wieczorem, gdy Bob wraca┼é do domu, zatrzyma┼é samochód kiedy dotar┼é do Barrie. Wysiad┼é na poboczu autostrady i rozejrza┼é sie╠Ę. Chaos. Wsze╠Ędzie, gdzie spojrza┼é, widzia┼é zniszczone domy i samochody wywrócone do góry nogami.

Tej samej nocy inny me╠Ęz╠çczyzna, Bob Templeton, jecha┼é ta╠Ę sama╠Ę autostrada╠Ę. Templeton i Bob nigdy sie╠Ę nie spotkali, jednak pomys┼é z seminarium Boba mia┼é po┼éa╠Ęczyc╠ü ich trwa┼éa╠Ę przyjaz╠ünia╠Ę. Templeton zatrzyma┼é sie╠Ę, by spojrzec╠ü na zniszczenia, tak jak Bob wczes╠üniej, ale jego mys╠üli by┼éy inne. Templeton by┼é wiceprezesem Telemedia Communications, firmy posiadaja╠Ęcej szereg stacji radiowych w Ontario i Quebecu. Kiedy tak sta┼é i patrzy┼é na skutki katastrofy, pomys╠üla┼é, z╠çe musi byc╠ü cos╠ü, co móg┼éby zrobic╠ü dla tych ludzi, korzystaja╠Ęc ze stacji radiowych, które mia┼é. Ta mys╠ül wraca┼éa mu do g┼éowy tej nocy i przez ca┼éy naste╠Ępny dzie┼ä. ÔÇĘKolejnego wieczoru, Bob prowadzi┼é kolejne seminarium w Toronto. Templeton i Bob Johnson – kolejny wiceprezes Telemedii – do┼éa╠Ęczyli do seminarium i stane╠Ęli z ty┼éu sali. Oceniali je, próbuja╠Ęc zdecydowac╠ü, czy Proctor moz╠çe pomóc ich firmie w osia╠Ęgnie╠Ęciu jej celów, co ostatecznie zrobi┼é. Za sprawa╠Ę Templetona, Bob pracowa┼é naste╠Ępnie dla ca┼éej kanadyjskiej branz╠çy nadawczej. Templeton uwielbia┼é to, co Bob robi┼é na swoich seminariach, poniewaz╠ç by┼éo to zgodne z jego sposobem mys╠ülenia. Templeton zafascynowa┼é sie╠Ę prawami wszechs╠üwiata, w szczególnos╠üci Prawem Biegunowos╠üci lub, jak cze╠Ęsto sie╠Ę go nazywa, Prawem Przeciwie┼ästw. Prawo to jasno stwierdza, z╠çe wszystko ma przeciwie┼ästwo. Nie ma góry bez do┼éu, gora╠Ęca bez zimna lub wewna╠Ętrz bez zewna╠Ętrz. Z tego samego powodu, jes╠üli moz╠çesz dowiedziec╠ü sie╠Ę, dlaczego cos╠ü, co chcesz zrobic╠ü, nie moz╠çe zostac╠ü zrobione, zgodnie z tym prawem, musisz byc╠ü w stanie dowiedziec╠ü sie╠Ę, jak moz╠çna to zrobic╠ü.

Ludzie, którzy osia╠Ęgaja╠Ę wielkie rzeczy, sa╠Ę s╠üwiadomi negatywów, jednak oddaja╠Ę ca┼éa╠Ę swoja╠Ę energie╠Ę umys┼éowa╠Ę pozytywom. Po seminarium Templeton wróci┼é do swojego biura. Powiedzia┼é Proctorowi, z╠çe jest juz╠ç póz╠üno, ale ta w┼éas╠ünie idea wzbudzi┼éa w nim ekscytacje╠Ę. Sprawi┼éa równiez╠ç, z╠çe wpad┼é na pomys┼é zebrania milionów dolarów i przekazania ich ludziom, którzy ponies╠üli straty w wyniku tornada.

W naste╠Ępny pia╠Ętek wezwa┼é do swojego biura wszystkich dyrektorów firmy Telemedia. Na górze tablicy pogrubiona╠Ę czcionka╠Ę napisa┼é trzy trójki. Zapyta┼é swoich dyrektorów: „Co powiedzielibys╠ücie na to, by zebrac╠ü 3 miliony dolarów – za 3 dni od dzisiaj, w 3 godziny i przekazac╠ü je ludziom z Barrie?”. W sali nasta┼éa cisza. W ko┼äcu ktos╠ü powiedzia┼é: „Templeton, zwariowa┼ées╠ü. Absolutnie nie ma mowy, abys╠ümy mogli zebrac╠ü 3 miliony dolarów w 3 godziny, 3 dni od teraz!”. Templeton powiedzia┼é: „Chwileczke╠Ę. Nie pyta┼éem, czy moz╠çemy, a nawet czy powinnis╠ümy. Zapyta┼éem tylko, czy chcielibys╠ücie to zrobic╠ü”.

Templeton by┼é ma╠Ędry – odwo┼éywa┼é sie╠Ę do dobroczynnej strony ich natury. Waz╠çne by┼éo, aby obecni tam dyrektorowie otwarcie przyznali, z╠çe to by┼éo cos╠ü, co chcieliby zrobic╠ü. Templeton wiedzia┼é, z╠çe jego nowa idea moz╠çe pokazac╠ü kaz╠çdemu, jak osia╠Ęgna╠Ęc╠ü wszystko, czego chce, wykorzystuja╠Ęc omawiane Prawo. Wszyscy powiedzieli: „Jasne, chcielibys╠ümy”. Naste╠Ępnie, Templeton narysowa┼é duz╠ça╠Ę litere╠Ę T pod liczba╠Ę 333. Z jednej strony napisa┼é: „Dlaczego nie moz╠çemy”. Po drugiej stronie napisa┼é: „Jak moz╠çemy”. Pod s┼éowami „Dlaczego nie moz╠çemy” Templeton narysowa┼é duz╠çe X. Kiedy umies╠üci┼é X na tablicy, powiedzia┼é: „Teraz nie ma miejsca na zapisywanie argumentów, które wyjas╠üniaja╠Ę, dlaczego nie moz╠çemy zebrac╠ü 3 milionów dolarów w 3 godziny, 3 dni od teraz, niezalez╠çnie od tego, jak waz╠çne moga╠Ę byc╠ü”. Kontynuowa┼é, wyjas╠üniaja╠Ęc: „Kiedy ktos╠ü poddaje pomys┼é, który mówi o tym, dlaczego nie moz╠çemy tego zrobic╠ü, wszyscy inni musza╠Ę krzyczec╠ü tak g┼éos╠üno, jak tylko moga╠Ę: „DALEJ”. To be╠Ędzie nasze polecenie, aby przejs╠üc╠ü do naste╠Ępnego pomys┼éu. Pomys┼éy sa╠Ę jak wagony w pocia╠Ęgu, jeden zawsze poda╠Ęz╠ça za drugim. Be╠Ędziemy powtarzac╠ü „dalej”, dopóki nie pojawi sie╠Ę pozytywny pomys┼é”. Templeton us╠ümiechna╠Ę┼é sie╠Ę i wyjas╠ünia┼é: „Naprzeciw X, po drugiej stronie tablicy, bezpos╠ürednio pod s┼éowami „Jak moz╠çemy”, zapisze╠Ę kaz╠çdy pomys┼é, który mówi o tym, jak moz╠çemy zebrac╠ü 3 miliony dolarów, w 3 godziny, 3 dni od teraz.” Bardzo powaz╠çnie zasugerowa┼é równiez╠ç, aby wszyscy pozostali w pokoju, dopóki nie znajda╠Ę na to sposobu. „Nie be╠Ędziemy tylko mys╠ülec╠ü o tym, jak moz╠çemy zebrac╠ü 3 miliony dolarów. Zaraz po tym be╠Ędziemy to realizowac╠ü!”. Znowu zapad┼éa cisza. W ko┼äcu ktos╠ü powiedzia┼é: „Moglibys╠ümy zrobic╠ü program radiowy w ca┼éej Kanadzie”. Templeton zareagowa┼é: „To s╠üwietny pomys┼é” i zapisa┼é to pod has┼éem „Jak moz╠çemy”. Zanim zda╠Ęz╠çy┼é to zapisac╠ü, ktos╠ü odezwa┼é sie╠Ę: „Nie moz╠çecie zrobic╠ü programu radiowego w ca┼éej Kanadzie. Nie mamy wsze╠Ędzie stacji radiowych!”. Poniewaz╠ç Telemedia mia┼éa tylko stacje w Ontario i Quebecu, musisz przyznac╠ü, z╠çe by┼é to ca┼ékiem s┼éuszny zarzut. Jednak ktos╠ü z ty┼éu sali, raczej cichym tonem, powiedzia┼é: „Dalej”. Templeton odpowiedzia┼é: „Zrobienie programów radiowych jest tym, jak moz╠çemy zrealizowac╠ü cel. Ten pomys┼é zostaje”. To naprawde╠Ę brzmia┼éo jak absurdalny pomys┼é, poniewaz╠ç stacje radiowe sa╠Ę bardzo konkurencyjne. Zwykle nie wspó┼épracuja╠Ę ze soba╠Ę i nak┼éonienie ich do tego by┼éoby praktycznie niemoz╠çliwe zgodnie ze standardowym sposobem mys╠ülenia.

Nagle ktos╠ü zasugerowa┼é: „Móg┼ébys╠ü nak┼éonic╠ü Harvey’a Kirka i Lloyda Robertsona – najwie╠Ększe nazwiska w kanadyjskiej telewizji – do poprowadzenia programu”. Ci me╠Ęz╠çczyz╠üni to prezenterzy o ogólnokrajowej randze w kanadyjskim przemys╠üle telewizyjnym. Ktos╠ü stanowczo odezwa┼é sie╠Ę: „Oni na pewno nie wysta╠Ępia╠Ę w radio”. Ale w tym momencie grupa krzykne╠Ę┼éa: „DALEJ”. Templeton powiedzia┼é, z╠çe to by┼é moment, w którym energia sie╠Ę zmieni┼éa, wszyscy sie╠Ę zaangaz╠çowali i by┼éo to absolutnie niesamowite, jak szybko zacze╠Ę┼éy pojawiac╠ü sie╠Ę kreatywne pomys┼éy.

To by┼éo w pia╠Ętek. W kolejny wtorek odby┼é sie╠Ę radiowy maraton, podczas którego 50 stacji radiowych z ca┼éego kraju zgodzi┼éo sie╠Ę wspó┼épracowac╠ü w tak dobrej sprawie. Uwaz╠çali, z╠çe nie ma znaczenia, komu przypadnie za to uznanie, dopóki ludzie w Barrie dostana╠Ę pienia╠Ędze. Harvey Kirk i Lloyd Robertson poprowadzili program i uda┼éo im sie╠Ę zebrac╠ü 3 miliony dolarów w 3 godziny, w cia╠Ęgu 3 dni roboczych!

Widzisz, moz╠çesz miec╠ü wszystko, co chcesz. Wszystko jest moz╠çliwe, gdy skupisz sie╠Ę na tym, jak moz╠çesz cos╠ü osia╠Ęgna╠Ęc╠ü i odsuwasz „Dalej” kaz╠çdy pomys┼é, który mówi Ci, dlaczego nie moz╠çesz tego zrobic╠ü.

Na pocza╠Ętku moz╠çe to byc╠ü trudne c╠üwiczenie, jednak, gdy wytrwasz w tym, by odsuwac╠ü od siebie wszelkie negatywne koncepcje, strumie┼ä pozytywnych pomys┼éów wp┼éynie z hukiem do Twojego cudownego umys┼éu.

Alfred Adler, znany psycholog, powiedzia┼é: „Jestem wdzie╠Ęczny pomys┼éom, które mnie wykorzystuja╠Ę”. Nie ma wa╠Ętpliwos╠üci, z╠çe kreatywne, przysz┼éos╠üciowe pomys┼éy dos┼éownie moga╠Ę tchna╠Ęc╠ü nowe z╠çycie w kaz╠çd─ů komórk─Ö Twojego cia┼éa. One budza╠Ę cze╠Ęs╠üc╠ü Ciebie, o której nawet nie wiedzia┼ées╠ü, z╠çe jest us╠üpiona.

Templeton nigdy nie otrzyma┼é ani centa za swoja╠Ę role╠Ę, jaka╠Ę odegra┼é w kierowaniu 50 stacjami radiowymi z ca┼éej Kanady, aby zebrac╠ü 3 miliony dolarów dla mieszka┼äców Barrie w Ontario w Kanadzie. Musisz jednak pamie╠Ętac╠ü, z╠çe wszechs╠üwiat jest naprawde╠Ę uporza╠Ędkowany. Kiedy dajesz dobro, musi ono wrócic╠ü.

Bob podzieli┼é sie╠Ę ta╠Ę historia╠Ę z dwoma dobrymi przyjació┼émi - Jackiem Canfieldem i Markiem Victorem Hansenem. Byli nia╠Ę tak zaintrygowani, z╠çe opublikowali ja╠Ę w swojej ksia╠Ęz╠çce „Balsam dla Duszy”.

Jakis╠ü czas temu Bob prowadzi┼é transmisje╠Ę w telewizji satelitarnej dla RE/MAX Real Estate z Markiem Victorem Hansenem, który powiedzia┼é Bobowi, z╠çe wed┼éug ostatnich oblicze┼ä sprzeda┼éo sie╠Ę szes╠üc╠ü milionów egzemplarzy ich ksia╠Ęz╠çki. Powiedzia┼é mu równiez╠ç, z╠çe stale otrzymuja╠Ę listy od ludzi, którzy czytaja╠Ę „Historie╠Ę 333” i uz╠çywaja╠Ę jej do stosowania podobnej magii umys┼éu w swoim z╠çyciu.

Pomys╠ül o tym, miliony ludzi robia╠Ę pozytywne rzeczy w swoim z╠çyciu, poniewaz╠ç Templeton nie chcia┼é s┼éuchac╠ü powodów, dla których on i jego pracownicy nie mogli zebrac╠ü 3 milionów dolarów w 3 godziny, zaledwie 3 dni po tym, jak zacze╠Ęli burze╠Ę mózgów. Nawiasem mówia╠Ęc, Templeton powiedzia┼é Bobowi, z╠çe on i jego pracownicy wyrobili sobie zwyczaj osia╠Ęgania tego, czego chca╠Ę w „stylu 333”. W rezultacie, zosta┼é on prezesem firmy NewCap Broadcasting, wysoce dochodowej korporacji ze stacjami w ca┼éej Kanadzie. Wed┼éug Boba, Templeton utworzy┼é trwa┼éa╠Ę moc, która be╠Ędzie poda╠Ęz╠çac╠ü za nim, gdziekolwiek pójdzie. Zysk sta┼é sie╠Ę jego drugim imieniem. Zacznij od razu spe┼éniac╠ü wszystkie swoje pragnienia w „stylu 333”, a zysk równiez╠ç pójdzie za Toba╠Ę.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.