MOJA HISTORIA REZULTATY KLUB AKADEMIA EKSPERT YOUTUBE BLOG POROZMAWIAJMY ➡ Zaloguj

Pewność

Uncategorized Sep 15, 2022

BOB PROCTOR

Wielu ludzi, jeśli pomyśli o słowie „pewność siebie”, będzie postrzegać je jako cechę osobowości, którą posiadasz lub nie... coś, z czym się rodzisz lub nie. W rzeczywistości pewność siebie jest stanem psychicznym, który możesz rozwinąć, jeśli jesteś gotów zapłacić za to pewną cenę. Ważne jest również, abyś zrozumiał, że cena jest niewielka w stosunku do tego, co możesz zyskać. 

Posiadanie pewności siebie da Ci wolność do pójścia tam, gdzie prowadzi Cię Twoje serce i do robienia tego, co czujesz, że musisz zrobić. Pewność siebie dodaje siły w dobrym stylu. Generuje niefizyczną aurę, która przyciąga świadomą uwagę wszystkich w Twojej obecności. To jest coś, co inni podziwiają. Pewność siebie tworzy wibrację, która sprawia, że inni ufają Twoim umiejętnościom, daje im poczucie bezpieczeństwa gdy podążają za Tobą. 

Kiedy jesteś pewny siebie, wiesz... i wiesz, że wiesz. Posiadasz świadomość potężnej prawdy: jesteś jednością z nieskończonością. Wiesz, że kiedy jesteś w zgodzie z niewidzialną mocą, która jest w każdej cząstce Ciebie, zawsze rozwiążesz każdy problem, który stanie na Twojej drodze, ponieważ ta moc jest znacznie większa niż jakiekolwiek warunki zewnętrzne czy okoliczności, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć. 

Jeśli wątpisz w siebie, jeśli wątpisz w swoje zdolności, jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie wykonać pracy lub rozwiązać swoich problemów, porady zawarte w tym artykule nie będą miały znaczenia. Kluczowym pytaniem jest: Jak rozwijasz pewność siebie i dostrajasz się do tej mocy? 

“…ta moc jest znacznie większa niż jakiekolwiek warunki zewnętrzne czy okoliczności, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć.”

Pozwól nam zasugerować Ci, że masz już pewność siebie. Prawdopodobnie może Ci jej brakować, w momencie kiedy jej potrzebujesz lub w obszarze, w którym jej potrzebujesz, ale masz ją. Pewność to wiedza: jest to wewnętrzne przekonanie i absolutnie nic nie może go zmienić. Nie ma znaczenia, co się dzieje lub co ktoś mówi lub robi - kiedy masz pewność, to, co wiesz (ten wewnętrzny głos), nie może zostać zmieniony, niezależnie od wyzwania stojącego przed Tobą. Po tym, jak Bracia Wright wykonali pierwszy lot załogowy, czy myślisz, że inna osoba mówiąca „Nie możecie polecieć” zmieniłaby to, co wiedzieli? Odpowiedzieliby: „Wiemy, że możemy. Właśnie to zrobiliśmy." Byli pewni, ponieważ wiedzieli. 

Ostatecznie, pewność siebie to wiedza. Gdybyś miał wyskoczyć ze spadochronu z samolotu, na pewno chciałbyś mieć dużo informacji na temat spadochronu. Im więcej wiedziałbyś o spadochronie tj. jego konstrukcji, materiale, sposobie jego zapakowania itp., tym bardziej wzrosłaby lub spadłaby Twoja pewność. Twoja pewność co do spadochronu zależy w dużej mierze od ilości informacji, jaką posiadasz na temat spadochronu. 

Słownik definiuje pewność (siebie) jako „uczucie lub świadomość własnych mocy lub poleganie na okolicznościach”. Wbrew powszechnemu  przekonaniu, Twoja pewność siebie ma bardzo niewiele wspólnego z intelektem. Ma za to dużo wspólnego z Twoją wiarą. To wyjaśnia, dlaczego osoba, która może mieć mniejsze możliwości intelektualne, pewnie realizuje swoje marzenia, podczas gdy jej odpowiednik z wysokimi akademickimi kwalifikacjami z lękiem trzyma się pozycji, której nienawidzi, podczas gdy jego marzenie umiera w jego umyśle. 

Im więcej posiadasz wiedzy o sobie i lepiej rozumiesz siebie, tym większa będzie Twoja pewność siebie. Czysta, surowa pewność siebie pozwala Ci iść naprzód w życiu. Pewność siebie daje Ci licencję na pozytywne nastawienie wobec swoich umiejętności do stania się kompetentnym w dziedzinie, o której obecnie możesz wiedzieć niewiele. 

Ktoś kiedyś powiedział, że „przestrzeń na samodoskonalenie” jest niemal nieskończona. Niezależnie od tego, gdzie jesteś na swoim osobistym  mierniku pewności siebie, te trzy punkty będą dla Ciebie cenne. 

“…skieruj swoje wysiłki i uwagę na poprawę tego, co już robisz dobrze. “

Po pierwsze: Sprawdź swój obraz siebie. Jest to kluczowa część Twojej mentalnej maszynerii, jeśli chodzi o podtrzymywanie Twojej pewności siebie. Kiedy myślisz o czymkolwiek, myślisz obrazami. Jaki obraz przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz o sobie? Pewność siebie to praca wewnętrzna. Posiadanie lub brak pewności nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się poza Tobą. Pewność siebie zależy od tego, co dzieje się w Tobie. 

Możesz dzielić się tą życiodajną siłą. Pomyśl o tym... rozmyślaj nad tym. Pamiętaj, że to, co dajesz, zawsze wraca. Kiedy budujesz obraz swojego marzenia, postrzegaj siebie jako osobę zorientowaną na służbę innym, szczęśliwą, zdrową, zamożną. 

Musisz zrozumieć, że to Twoja twórcza zdolność pozwoliła Ci zbudować ten obraz. Twoje marzenie to duch w zorganizowanej formie... zorganizowanej, niefizycznej formie. Zbudowałeś obraz, jest on w Twoim wspaniałym umyśle i ciele. Umysł i ciało nie mogą być oddzielone, dlatego muszą przejść do formy fizycznej z Tobą i przez Ciebie. Dopóki trzymasz się obrazu swojego marzenia, obraz ten będzie wpływał na Twoje czyny. Będzie również dyktować, co jest przyciągane do Twojego życia. 

Uświadom sobie, że możesz połączyć się z Wszechobecną... Wszystkowiedzącą... Wszechpotężną życiodajną siłą, którą nazywamy Duchem, z którym możesz łączyć się kiedy tylko chcesz. Trenuj siebie, aby zobaczyć swoje JA jako posiadające tak niesamowite moce. Zobacz gotowość Ducha działającego z Tobą, do Ciebie i przez Ciebie. Im bardziej pozwolisz, aby te idee przeniosły się na uczuciową stronę Twojej osobowości, tym większą będziesz miał pewność siebie. Twój poziom pewności będzie wprost  proporcjonalny do Twojej świadomości jedności z Duchem... Wszechobecną... Wszechwiedzącą... Wszechpotężną życiodajną siłą. 

Drugim krokiem jest sprawdzenie swoich mocnych i słabych stron. Możesz wziąć notes oraz długopis i zacząć tworzyć kilka list. Jeśli będziesz ze sobą szczery, odkryjesz, że słabości znacznie przewyższają mocne strony. Teraz może Cię to zaskoczyć – zapomnij o rozwijaniu swoich słabości. Zamiast tego zarządzaj nimi i wkładaj energię w rozwijanie swoich mocnych stron. Innymi słowy, skieruj swoje wysiłki i uwagę na poprawę tego, co już robisz dobrze. Stawaj się w tym lepszy, dopóki nie osiągniesz mistrzostwa. 

Sensowne jest robienie tego, co lubisz i co robisz dobrze. Im bardziej na tym się skupisz, tym lepiej będziesz sobie radził, tym bardziej będziesz się z tego cieszyć. Będziesz naturalnie emanował pewnością siebie. 

Będziesz mógł z przekonaniem powiedzieć: jestem dobry, wiem, że jestem dobry i wiem, dlaczego jestem dobry. To jest pewność siebie. 

Trzecim krokiem jest wyćwiczenie umysłu, aby dostrzegał we wszystkich ludziach to, czego oni nie widzą w sobie. Zacznij traktować każdą osobę, z którą się zetkniesz, jak najważniejszą osobę na świecie. Spójrz na nią z nową świadomością. Postrzegaj każdą osobę jako wyraz DUCHA, który zawsze jest doskonały. Nie pozwól innej osobie, by wpływała na to, jak ją postrzegasz i traktujesz. Ich mowa, działania i rezultaty mogą wyraźnie wskazywać, że nie lubią siebie. Kochaj je i tak. Poszukaj tego, co robią dobrze i pokaż im, że to zauważyłeś. Daj każdemu szczery, zasłużony komplement. Ich dobra praca to przebijający się przez nich Duch. Szukaj tego. Pamiętaj o odwiecznej radzie: „Szukajcie, a znajdziecie.” 

Naprawdę piękną częścią tego trzeciego kroku jest to, że... dobro, które znajdujesz w innych, jest odzwierciedleniem dobra, które jest w Tobie. Być może zastanawiasz się, jak to zwiększy Twoją pewność siebie? Musisz wiedzieć, że prawdziwa pewność siebie zamienia marzenia w rzeczywistość, fizyczną rzeczywistość. To jest rodzaj pewności, do której musisz dążyć. 

“… dobro, które znajdujesz w innych, jest odzwierciedleniem dobra, które jest w Tobie. “

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.