MOJA HISTORIA REZULTATY KLUB AKADEMIA EKSPERT YOUTUBE BLOG POROZMAWIAJMY Ô×í Zaloguj

Podejmowanie Ryzyka

Uncategorized Oct 03, 2022

BOB PROCTOR

S┼éownik mówi nam, z╠çe ryzykowac╠ü to „naraz╠çac╠ü sie╠Ę na ryzyko straty”. Przypuszczam, z╠çe to prawda. Inna literatura (autor nieznany) sugeruje, z╠çe:

S╠ümiac╠ü sie╠Ę to ryzykowac╠ü, z╠çe okaz╠çesz sie╠Ę g┼éupcem.

Płakać to ryzykować bycie odebranym jako sentymentalny.

Sie╠Ęgac╠ü dalej to ryzykowac╠ü zaangaz╠çowanie.

Okazywać uczucia to ryzykować odsłonienie swojego prawdziwego ja.

Ods┼éaniac╠ü swoje pomys┼éy, swoje marzenia przed ludz╠ümi to ryzykowac╠ü ich utrate╠Ę.

Kochać to ryzykować niebyciem kochanym w zamian.

Z╠çyc╠ü to ryzykowac╠ü s╠ümierc╠ü.ÔÇĘMiec╠ü nadzieje╠Ę, to ryzykowac╠ü rozpacz.

Próbowac╠ü to ryzykowac╠ü niepowodzenie.

Jes╠üli nie ryzykujesz, moz╠çesz unikna╠Ęc╠ü cierpienia i smutku, ale wtedy nie moz╠çesz sie╠Ę uczyc╠ü, czuc╠ü, zmieniac╠ü, wzrastac╠ü, kochac╠ü ani z╠çyc╠ü. Najwie╠Ększym zagroz╠çeniem w z╠çyciu jest nic nie ryzykowac╠ü. Osoba, która nic nie ryzykuje, nic nie robi, wie╠Ęc nic nie ma. Tylko osoba, która ryzykuje, jest wolna.

Co sprawia, z╠çe ludzie unikaja╠Ę podejmowania ryzyka, nawet jes╠üli jest to niewielkie ryzyko i da im to, czego naprawde╠Ę chca╠Ę? Cóz╠ç, wysoko na lis╠ücie powodów wie╠Ększos╠üci ludzi jest strach przed strata╠Ę, poraz╠çka╠Ę i upokorzeniem. Dlaczego mielibys╠ümy automatycznie mys╠ülec╠ü, z╠çe cos╠ü nam sie╠Ę nie uda? Dlaczego nie mielibys╠ümy najpierw spróbowac╠ü i zobaczyc╠ü, a potem, jes╠üli nam sie╠Ę nie uda┼éo, wycia╠Ęgna╠Ęc╠ü lekcje╠Ę z tego dos╠üwiadczenia i ruszyc╠ü dalej? Co sprawia, z╠çe mys╠ülimy o poraz╠çce?

Powody lez╠ça╠Ę w naszym dzieci┼ästwie, a poniewaz╠ç podejmowanie ryzyka prawdopodobnie nie jest tematem, który jest nauczany w szkole, strach przed podje╠Ęciem ryzyka moz╠çe wynikac╠ü z wczesnego okresu, którego nie pamie╠Ętamy. Kiedy jako dziecko stawia┼ées╠ü swoje pierwsze kroki, nierzadko s┼éysza┼ées╠ü, jak którys╠ü z rodziców lub opiekunów mówi: „Ba╠Ędz╠ü ostroz╠çny, moz╠çesz spas╠üc╠ü”. Albo: „Nie rób tego, bo...” Chociaz╠ç cze╠Ęsto to tylko retoryka i tak naprawde╠Ę nie zwracasz na to zbytniej uwagi, dla niektórych jest to pocza╠Ętek wzorca bezpiecznej gry.

Pomys╠ül, o ile lepiej bylibys╠ümy wyposaz╠çeni, aby stawic╠ü czo┼éa z╠çyciowym wyzwaniom i odnies╠üc╠ü sukces, gdybys╠ümy wielokrotnie s┼éyszeli: „Zaryzykuj i nie martw sie╠Ę upadkiem, poniewaz╠ç upadniesz... prawdopodobnie dos╠üc╠ü cze╠Ęsto. Upadek jest waz╠çna╠Ę cze╠Ęs╠ücia╠Ę uczenia sie╠Ę”. Wiele z najwie╠Ększych lekcji, jakie otrzymasz w z╠çyciu, be╠Ędzie pochodzic╠ü z upadku... z Twoich niepowodze┼ä.

Poraz╠çka nigdy nie spowoduje, z╠çe Ty be╠Ędziesz przegranym, chyba z╠çe zrezygnujesz. Niestety, bardzo niewiele osób s┼éysza┼éo o tym w dzieci┼ästwie. Ogromna wie╠Ększos╠üc╠ü naszej populacji zosta┼éa zaprogramowana mentalnie, aby zachowac╠ü bezpiecze┼ästwo.

Ma┼ée dziecko to urodzony ryzykant. Dziecko nigdy nie zastanawia sie╠Ę nad konsekwencjami upadku, gdy uczy sie╠Ę chodzic╠ü. Upadek jest uznawany za naturalna╠Ę konsekwencje╠Ę nauki chodzenia. Mys╠üle╠Ę, z╠çe moz╠çna to nazwac╠ü wliczonym ryzykiem: jest to warunek wste╠Ępny do opanowania niezliczonych umieje╠Ętnos╠üci motorycznych wymaganych do postawienia Cie╠Ę na nogi i poruszania sie╠Ę. To naturalny poste╠Ęp w ruchu. Dlaczego wie╠Ęc nie mielibys╠ümy przestac╠ü uwaz╠çac╠ü, z╠çe kaz╠çdy ruch na niezbadane terytorium powinien byc╠ü postrzegany tak samo?

Dlaczego nie postrzegamy procesu osia╠Ęgania naszych celów jako kroków podobnych do tych, które dziecko musi wykonac╠ü, aby nauczyc╠ü sie╠Ę chodzic╠ü? W procesie uczenia sie╠Ę be╠Ęda╠Ę pewne potknie╠Ęcia i upadki, ale sukces moz╠çna osia╠Ęgna╠Ęc╠ü tylko wtedy, gdy jestes╠ümy przygotowani do podje╠Ęcia tych kroków - wszystkich, nawet tych, które sko┼äcza╠Ę sie╠Ę upadkiem. Prawdziwa╠Ę wygrana╠Ę jest zaufanie i dos╠üwiadczenie, które zdobywamy, co przek┼éada sie╠Ę na nowe moz╠çliwos╠üci wzrostu, rados╠üci i rozwoju we wszystkich dziedzinach naszego z╠çycia.

Istnieje zwrot, którego wie╠Ększos╠üc╠ü rodziców uz╠çywa przy swoich dzieciach tak cze╠Ęsto, z╠çe dzieci ucza╠Ę sie╠Ę go i szybko zostaje zakopane w skarbcu ich pods╠üwiadomos╠üci. Ten zwrot to NIE MOZ╠çESZ. Wyrza╠Ędzi┼é on wie╠Ęcej szkód niz╠ç wiele innych nieodpowiednich zwrotów razem wzie╠Ętych.

„Nie moz╠çesz” to zwrot, który paraliz╠çuje kaz╠çdy konstruktywny poste╠Ęp. Prze┼éa╠Ęcza Twój umys┼é na negatywna╠Ę cze╠Ęstotliwos╠üc╠ü. Jest to sformu┼éowanie, które otworzy Twój umys┼é na nieko┼äcza╠Ęcy sie╠Ę strumie┼ä logicznych powodów, które uzasadnia╠Ę, dlaczego nie jestes╠ü w stanie zrobic╠ü czegos╠ü, co szczerze chcesz osia╠Ęgna╠Ęc╠ü.

Jedyna╠Ę alternatywa╠Ę dla tego zwrotu jest jego biegunowe przeciwie┼ästwo + MOZ╠çESZ. Jest ono o wiele waz╠çniejsze niz╠ç IQ. Niekoniecznie musisz byc╠ü bardzo ma╠Ędry, aby wygrac╠ü... ale musisz chciec╠ü.

Osia╠Ęgnie╠Ęcie celu nie jest sukcesem - sukcesem jest zmierzanie w kierunku celu. Podejmowanie ryzyka jest niezbe╠Ędne, gdy chcesz osia╠Ęgna╠Ęc╠ü cel, a sensem celów samych w sobie jest wzrost.

Kiedy stawiasz sobie wyzwania, wydobywasz swój potencja┼é na powierzchnie╠Ę.

Jes╠üli marzysz o z╠çyciu na wielka╠Ę skale╠Ę, musisz zaakceptowac╠ü podejmowanie ryzyka jako bardzo realna╠Ę cze╠Ęs╠üc╠ü swoistej praktyki, która╠Ę musisz odbyc╠ü. Podejmij teraz decyzje╠Ę o zmianie. Zdecyduj w tym momencie, z╠çe nie be╠Ędzie juz╠ç wie╠Ęcej bezpiecznej gry... koniec z mys╠üleniem typu „oszcze╠Ędzanie na czarna╠Ę godzine╠Ę”. Gdy ludzie posiadaja╠Ę nawyk oszcze╠Ędzania na czarna╠Ę godzine╠Ę, zwykle w┼éas╠ünie to ich czeka... czarna godzina.

Jest wiele osób, które ograniczaja╠Ę sie╠Ę i nie chca╠Ę podejmowac╠ü ryzyka. Nigdy tak naprawde╠Ę nie testuja╠Ę si┼éy swoich umieje╠Ętnos╠üci. Nigdy nie dostaniesz sie╠Ę do drugiej bazy, jes╠üli be╠Ędziesz trzyma┼é jedna╠Ę noge╠Ę na pierwszej. Zbyt wiele osób przechodzi przez ca┼ée z╠çycie nie odkrywaja╠Ęc kart. Nigdy nie „wychodza╠Ę poza” i nie stawiaja╠Ę na najpewniejsza╠Ę rzecz na s╠üwiecie... na samych siebie.

Jes╠üli masz nadzieje╠Ę na zgromadzenie wielkiego bogactwa lub osia╠Ęgnie╠Ęcie wielkich celów, historia pokazuje, z╠çe kilka pierwszych kroków wia╠Ęz╠çe sie╠Ę z duz╠çym ryzykiem. Musisz odwrócic╠ü sie╠Ę plecami do bezpiecze┼ästwa. Aby osia╠Ęgna╠Ęc╠ü cos╠ü wielkiego, musisz podja╠Ęc╠ü duz╠çe ryzyko. Najprawdopodobniej be╠Ędziesz musia┼é postawic╠ü sie╠Ę w bardzo trudnej sytuacji. Warto tez╠ç pamie╠Ętac╠ü, z╠çe nie moz╠çesz „prawie zaryzykowac╠ü.”

Eleanor Roosevelt powiedzia┼éa: „Z kaz╠çdym dos╠üwiadczeniem, w którym naprawde╠Ę zatrzymujesz sie╠Ę, by spojrzec╠ü strachowi w twarz, zyskujesz si┼ée╠Ę, odwage╠Ę i pewnos╠üc╠ü siebie”. Poste╠Ępuj zgodnie z jej rada╠Ę i wyzwól sie╠Ę z paraliz╠çuja╠Ęcego emocjonalnego stanu strachu i wejdz╠ü do s╠üwiata wolnos╠üci.

Najwie╠Ększym zagroz╠çeniem w z╠çyciu jest nic nie ryzykowac╠ü.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.