MOJA HISTORIA REZULTATY KLUB AKADEMIA EKSPERT YOUTUBE BLOG POROZMAWIAJMY Ô×í Zaloguj

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI U┼╗YTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ
(REGULAMIN)

I. PREAMBUŁA

 1. Niniejszy dokument okre┼Ťla warunki dost─Öpu i korzystania ze strony internetowej, zwany b─Ödzie dalej: "Ogólne warunki".
 2. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik z chwil─ů podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania ze strony internetowej zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ogranicze┼ä i zastrze┼╝e┼ä.
 3. W przypadku niewyra┼╝enia zgody na wszystkie Ogólne warunki nale┼╝y zaprzesta─ç korzystania ze strony internetowej i natychmiast j─ů opu┼Ťci─ç.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, u┼╝yte na stronie internetowej nale┼╝─ů do ich w┼éa┼Ťcicieli i s─ů u┼╝ywane wy┼é─ůcznie w celach identyfikacyjnych. Mog─ů by─ç one zastrze┼╝one znakami towarowymi.
 5. Zabrania si─Ö nieuprawnionego korzystania z zawarto┼Ťci strony internetowej, utworów lub informacji, jak te┼╝ ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego u┼╝ycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdy┼╝ takie dzia┼éanie mo┼╝e narusza─ç m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
 6. Pytania lub uwagi dotycz─ůce strony internetowej mo┼╝na zg┼éasza─ç na nast─Öpuj─ůcy adres email: [email protected].

 

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dost─Öpny na stronie internetowej, który umo┼╝liwia natychmiastowe wys┼éanie wiadomo┼Ťci do W┼éa┼Ťciciela strony internetowej;
 2. FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dost─Öpny na stronie internetowej umo┼╝liwiaj─ůcy rejestracj─Ö i utworzenie Konta na stronie internetowej
 3. KONTO - oznaczony indywidualn─ů nazw─ů lub loginem oraz has┼éem zbiór zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone s─ů dane U┼╝ytkownika;
 4. NEWSLETTER - Us┼éuga Elektroniczna pozwalaj─ůca U┼╝ytkownikowi na z┼éo┼╝enie zamówienia dotycz─ůcego otrzymywania na podany adres e-mail lub numer telefonu bezp┼éatnych informacji pochodz─ůcych od W┼éa┼Ťciciela, dotycz─ůcych strony internetowej;
 5. PRAWO W┼üA┼ÜCIWE - Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
 6. STRONA INTERNETOWA - narz─Ödzie, o nazwie: www.seekinggreatness.com, s┼éu┼╝─ůce do ┼Ťwiadczenia us┼éug elektronicznych;
 7. U┼╗YTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, korzystaj─ůca z us┼éug elektronicznych dost─Öpnych w ramach strony internetowej;
 8. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowie┼ä m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatno┼Ťci, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajduj─ůcych si─Ö na stronie internetowej, które dotycz─ů okre┼Ťlonych funkcji, w┼éa┼Ťciwo┼Ťci lub promocji, jak równie┼╝ obs┼éugi klienta;
 9. W┼üA┼ÜCICIEL - Podmiot udost─Öpniaj─ůcy niniejsz─ů stron─Ö internetow─ů, mianowicie: Seeking Greatness sp. z o.o. z siedzib─ů przy: ul. Rynek G┼éówny 28, 31-010 Kraków, wpisany do rejestru przedsi─Öbiorców prowadzonego przez S─ůd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0000927115, NIP: 6783191751;


III. ZAKRES WARUNKÓW

 1. W┼éa┼Ťciciel zapewnia dost─Öp do zawarto┼Ťci strony internetowej, zgodnie z poni┼╝szymi Ogólnymi warunkami.
 2. Zawarto┼Ť─ç i dane publikowane na stronie internetowej maj─ů charakter informacji dla osób zainteresowanych i mog─ů by─ç wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
 3. U┼╝ytkownicy mog─ů korzysta─ç z dost─Öpu i us┼éug oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyra┼╝enia zgody na Ogólne warunki.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona internetowa jest obs┼éugiwana przez wszelkiego rodzaju przegl─ůdarki internetowe. Nie wymaga si─Ö ┼╝adnych szczególnych w┼éa┼Ťciwo┼Ťci urz─ůdzenia ko┼äcowego U┼╝ytkownika.
 2. Po zaakceptowaniu Warunków, U┼╝ytkownik ma prawo przegl─ůda─ç, kopiowa─ç, drukowa─ç oraz rozpowszechnia─ç, bez dokonywania zmian w tre┼Ťci, zawarto┼Ť─ç niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, ┼╝e:
  1. tre┼Ťci te b─Öd─ů wykorzystywane wy┼é─ůcznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  2. ka┼╝da wykonana kopia b─Ödzie zawiera┼éa informacje na temat praw autorskich lub dane dotycz─ůce autora tre┼Ťci.
 3. Zakazane jest u┼╝ywanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowi─ůcych cz─Ö┼Ť─ç strony internetowej.
 4. U┼╝ytkownicy mog─ů korzysta─ç ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
 5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
  1. w sposób prowadz─ůcy do naruszenia obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa;
  2. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzaj─ůcy do osi─ůgni─Öcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  3. do celów zwi─ůzanych z wyrz─ůdzaniem szkody dzieciom lub prób wyrz─ůdzenia im jakiejkolwiek szkody;
  4. do wysy┼éania, ┼Ťwiadomego otrzymywania, wgrywania lub u┼╝ywania tre┼Ťci niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
  5. do przekazywania lub prowokowania wysy┼éki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materia┼éów promocyjnych, jak równie┼╝ jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  6. do ┼Ťwiadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysy┼éania lub wgrywania jakichkolwiek materia┼éów zawieraj─ůcych wirusy, konie troja┼äskie, oprogramowanie szpieguj─ůce (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbli┼╝one kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wp┼éywa─ç lub zagra┼╝a─ç na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprz─Ötu komputerowego albo niekorzystnie wp┼éywa─ç lub zagra┼╝a─ç U┼╝ytkownikowi.

 

V. COOKIES

 1. Strona internetowa u┼╝ywa plików cookies (ciasteczka) lub podobn─ů technologi─Ö (dalej ┼é─ůcznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dost─Öpie U┼╝ytkownika do strony internetowej (np. za pomoc─ů komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. S─ů one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb U┼╝ytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawieraj─ů unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesy┼éa na urz─ůdzenie U┼╝ytkownika, w celu przechowywania, a czasem ┼Ťledzenia informacji dotycz─ůcych u┼╝ywanego urz─ůdzenia. Zwykle nie pozwalaj─ů one zidentyfikowa─ç osoby U┼╝ytkownika. Ich g┼éównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do U┼╝ytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, wyst─Öpuj─ůce na stronie internetowej, s─ů dost─Öpne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasaj─ů po zamkni─Öciu przegl─ůdarki. Inne pliki cookies s┼éu┼╝─ů do zapami─Ötywania U┼╝ytkownika, który po powrocie na stron─Ö internetow─ů, jest na niej rozpoznawany. S─ů one wówczas zachowywane przed d┼éu┼╝szy czas.
 4. Wszystkie pliki cookies, wyst─Öpuj─ůce na stronie internetowej, s─ů ustalane przez W┼éa┼Ťciciela.
 5. Wszystkie pliki cookies, u┼╝ywane przez niniejsz─ů stron─Ö internetow─ů, s─ů zgodne z obowi─ůzuj─ůcym prawem Unii Europejskiej.
 6. Wi─Ökszo┼Ť─ç U┼╝ytkowników i niektórych przegl─ůdarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Je┼╝eli ustawienia te pozostan─ů bez zmian, pliki cookies zostan─ů zapisane w pami─Öci urz─ůdzenia.
 7. U┼╝ytkownik mo┼╝e zmieni─ç preferencje dotycz─ůce akceptacji plików cookies lub zmieni─ç przegl─ůdark─Ö, aby móc otrzyma─ç za ka┼╝dym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmieni─ç ustawienia akceptacji cookies, nale┼╝y dostosowa─ç ustawienia w przegl─ůdarce.
 8. Warto pami─Öta─ç, ┼╝e blokowanie lub usuwanie plików cookies mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç pe┼éne korzystanie ze strony internetowej.
 9. Pliki cookies b─Öd─ů wykorzystywane do niezb─Ödnego zarz─ůdzania sesj─ů, w tym:
  1. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla U┼╝ytkownika strony internetowej, aby strona zapami─Öta┼éa, ┼╝e ÔÇőÔÇőU┼╝ytkownik jest zalogowany, a jego ┼╝─ůdania by┼éy dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  2. Rozpoznawania U┼╝ytkownika, który ju┼╝ wcze┼Ťniej odwiedzi┼é stron─Ö internetow─ů co pozwala na identyfikacj─Ö liczby unikalnych u┼╝ytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewni─ç si─Ö co do wystarczaj─ůcej pojemno┼Ťci serwisu dla liczby nowych u┼╝ytkowników;
  3. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzaj─ůca stron─Ö internetow─ů jest zarejestrowana na stronie internetowej;
  4. Rejestrowanie informacji z urz─ůdzenia U┼╝ytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o u┼╝ywanej przegl─ůdarce, w celu mo┼╝liwo┼Ťci diagnozowania problemów, administrowania i ┼Ťledzenia U┼╝ytkowania witryny;
  5. Dostosowywania elementów uk┼éadu szaty graficznej lub zawarto┼Ťci strony internetowej;
  6. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak U┼╝ytkownik korzysta ze strony, w celu mo┼╝liwo┼Ťci ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej s─ů najbardziej popularne dla U┼╝ytkowników.

 

VI. PLUGIN FACEBOOKA

 1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczk─Ö) do serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook.

 2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
 3. Plugin ten bezpo┼Ťrednio po┼é─ůczy z profilem W┼éa┼Ťciciela na serwerze Facebooka. Facebook mo┼╝e wówczas uzyska─ç informacje, ┼╝e U┼╝ytkownik odwiedzi┼é stron─Ö internetow─ů ze swojego adresu IP.
 4. Je┼╝eli U┼╝ytkownik odwiedza stron─Ö internetow─ů b─Öd─ůc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informacj─Ö o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy U┼╝ytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwa─ç informacje o adresie IP.
 5. Facebook nie przekazuje W┼éa┼Ťcicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie s─ů znane W┼éa┼Ťcicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotycz─ůcych prywatno┼Ťci na portalu Facebook, nale┼╝y kontaktowa─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio z Facebookiem lub zapozna─ç si─Ö z polityk─ů prywatno┼Ťci portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 6. Je┼╝eli U┼╝ytkownik nie chce, aby Facebook móg┼é pozyskiwa─ç informacje dotycz─ůce przegl─ůdania strony internetowej dobrze jest, aby U┼╝ytkownik wylogowa┼é si─Ö wcze┼Ťniej ze swojego konta na Facebooku.


VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W┼éa┼Ťciciel mo┼╝e równie┼╝ u┼╝ywa─ç innych plugin (wtyczek) spo┼éeczno┼Ťciowych (np. Twitter, Google+ albo LinkedIn).
 2. Wtyczki do portali spo┼éeczno┼Ťciowych mo┼╝na zidentyfikowa─ç po ikonkach s┼éu┼╝─ůcych do udost─Öpniania informacji na danej platformie.
 3. Wtyczki umo┼╝liwiaj─ů u┼╝ytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na tych platformach spo┼éeczno┼Ťciowych.
 4. Wtyczki bezpo┼Ťrednio po┼é─ůcz─ů z profilem W┼éa┼Ťciciela na serwerze danego portalu spo┼éeczno┼Ťciowego. Portal ten mo┼╝e wówczas uzyska─ç informacje, ┼╝e U┼╝ytkownik odwiedzi┼é stron─Ö internetow─ů ze swojego adresu IP.
 5. Podczas wizyty U┼╝ytkownika na profilu, administrator serwisu spo┼éeczno┼Ťciowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez U┼╝ytkownika. Informacje te gromadzone s─ů mi─Ödzy innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawieraj─ů wy┼é─ůcznie zanonimizowane dane statystyczne na temat u┼╝ytkowników odwiedzaj─ůcych profil i nie ma mo┼╝liwo┼Ťci powi─ůzania ich z konkretn─ů osob─ů. W┼éa┼Ťciciel nie ma dost─Öpu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy spo┼éeczno┼Ťciowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.
 6. Dzi─Öki generowanym przez serwis spo┼éeczno┼Ťciowy statystykom strony, W┼éa┼Ťciciel posiada informacje o tym, w jaki sposób U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z profili W┼éa┼Ťciciela oraz które, z publikowanych tre┼Ťci, s─ů najbardziej popularne. Dzi─Öki tym informacjom, W┼éa┼Ťciciel mo┼╝e optymalizowa─ç swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych tre┼Ťci do zainteresowa┼ä i zachowa┼ä U┼╝ytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych U┼╝ytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator ka┼╝dego z ww. serwisów spo┼éeczno┼Ťciowych. Wobec tego, administratorzy zobowi─ůzani s─ů do poinformowania U┼╝ytkowników o wszelkich sprawach, zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z prawa ochrony prywatno┼Ťci, przys┼éuguj─ůcego zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.


VIII. LINKI ZEWN─śTRZNE

 1. Odno┼Ťniki znajduj─ůce si─Ö na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, s─ů podane wy┼é─ůcznie w celu informacyjnym.
 2. W┼éa┼Ťciciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ťci znajduj─ůce si─Ö na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikaj─ůce z ich u┼╝ytkowania.

 

IX. NEWSLETTER

 1. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç subskrybowania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych U┼╝ytkownika, w celu otrzymywania od W┼éa┼Ťciciela informacji handlowych oraz marketingowych, drog─ů mailow─ů lub za pomoc─ů wiadomo┼Ťci SMS.
 2. Poprzez newsletter, wys┼éany drog─ů e-mailow─ů lub za pomoc─ů wiadomo┼Ťci SMS, W┼éa┼Ťciciel informuje U┼╝ytkownika o najnowszych ofertach np. nowo┼Ťciach, promocjach czy wyprzeda┼╝ach.
 3. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie zrezygnowa─ç z subskrypcji newslettera, klikaj─ůc w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres: [email protected].

 

X. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. U┼╝ytkownik mo┼╝e wpisa─ç swoje dane kontaktowe, wype┼éniaj─ůc specjalny formularz przewidziany do kontaktu z W┼éa┼Ťcicielem, tre┼Ť─ç wiadomo┼Ťci i akceptuj─ůc ich wysy┼ék─Ö do W┼éa┼Ťciciela.
 2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, ┼╝e U┼╝ytkownik wyrazi┼é zgod─Ö na przetwarzanie przez W┼éa┼Ťciciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. W┼éa┼Ťciciel b─Ödzie móg┼é u┼╝y─ç podanych danych kontaktowych, w celu wys┼éania ofert lub nawi─ůzania kontaktu z U┼╝ytkownikiem.

 

XI. FORMULARZ REJESTRACJI

 1. W ramach formularza rejestracji, U┼╝ytkownik mo┼╝e wpisa─ç swoje dane osobowe, aby zarejestrowa─ç si─Ö jako zidentyfikowany U┼╝ytkownik na stronie internetowej i utworzy─ç swoje Konto.
 2. Po zarejestrowaniu, gdy U┼╝ytkownik odwiedzi ponownie stron─Ö internetow─ů, b─Ödzie móg┼é zalogowa─ç si─Ö jako zidentyfikowany U┼╝ytkownik na swoje Konto.
 3. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa b─Ödzie dysponowa┼éa danymi osobowymi i kontaktowymi U┼╝ytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w pó┼║niejszym okresie, które umo┼╝liwi─ů sprawniejszy kontakt, przesy┼é danych lub p┼éatno┼Ť─ç za us┼éug─Ö lub towary, dost─Öpne na stronie internetowej.
 4. Zarejestrowanie U┼╝ytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych oznacza, ┼╝e U┼╝ytkownik wyrazi┼é zgod─Ö na przetwarzanie przez W┼éa┼Ťciciela danych osobowych U┼╝ytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.


XII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa oraz jej tre┼Ťci mog─ů by─ç chronione prawami autorskimi, prawami dotycz─ůcymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, zwi─ůzanymi z ochron─ů w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy W┼éa┼Ťciciela, pojawiaj─ůce si─Ö na stronie internetowej (zwane ┼é─ůcznie: "Znakami"), stanowi─ů znaki towarowe W┼éa┼Ťciciela.
 3. Z wyj─ůtkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upowa┼╝nie┼ä, U┼╝ytkownik nie mo┼╝e wykorzystywa─ç przez siebie, nale┼╝─ůcych do W┼éa┼Ťciciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami s┼éownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materia┼éach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materia┼éach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w ┼╝adnej innej formie.


XIII. OCHRONA DANYCH U┼╗YTKOWNIKA

W┼éa┼Ťciciel szanuje w pe┼éni prywatno┼Ť─ç U┼╝ytkowników. Szczegó┼éowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkownika lub innych informacji, jak równie┼╝ sytuacji, w których W┼éa┼Ťciciel mo┼╝e je ujawnia─ç, znajduj─ů si─Ö w zak┼éadce Polityka Prywatno┼Ťci.


XIV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu po┼Ťredniczy─ç w ┼Ťwiadczeniu jakichkolwiek us┼éug doradztwa profesjonalnego. Przed podj─Öciem czynno┼Ťci maj─ůcych wp┼éyw na sytuacj─Ö finansow─ů lub dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů U┼╝ytkownika nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z profesjonalnym doradc─ů.
 2. Strona internetowa nie zapewnia ┼╝adnych gwarancji dotycz─ůcych jej tre┼Ťci, w szczególno┼Ťci gwarancji bezpiecze┼ästwa, bezb┼é─Ödno┼Ťci, braku wirusów czy z┼éo┼Ťliwych kodów, gwarancji dotycz─ůcych poprawnego dzia┼éania czy jako┼Ťci.
 3. Strona internetowa nie zapewnia ┼╝adnej r─Ökojmi, wyra┼║nej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatno┼Ťci handlowej lub przydatno┼Ťci do okre┼Ťlonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpiecze┼ästwa i rzetelno┼Ťci informacji.
 4. U┼╝ytkownik korzysta ze strony internetowej na w┼éasne ryzyko i przyjmuje na siebie pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za szkody zwi─ůzane lub wynikaj─ůce z jej wykorzystania, zarówno bezpo┼Ťrednie jak i po┼Ťrednie, uboczne, nast─Öpcze, moralne, lub inne szkody z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci umownej, deliktowej, z tytu┼éu zaniedba┼ä, w tym m.in. za utrat─Ö danych lub us┼éug.
 5. Strona internetowa nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie je┼Ťli prowadz─ů do witryn, zasobów lub narz─Ödzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
 6. W┼éa┼Ťciciel nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, je┼Ťli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub d┼éugookresowo niedost─Öpna.
 7. W┼éa┼Ťciciel nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani te┼╝ nie mo┼╝e zapewni─ç ca┼ékowitego bezpiecze┼ästwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomoc─ů strony internetowej.
 8. Pomimo podejmowania przez W┼éa┼Ťciciela najwi─Ökszych stara┼ä, w kwestii zapewnienia dok┼éadno┼Ťci i aktualno┼Ťci strony internetowej, mog─ů pojawi─ç si─Ö niezamierzone przez W┼éa┼Ťciciela b┼é─Ödy, które U┼╝ytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zg┼éasza─ç W┼éa┼Ťcicielowi.
 9. Wszystkie wskazane powy┼╝ej wy┼é─ůczenia i ograniczenia odpowiedzialno┼Ťci obowi─ůzuj─ů w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmuj─ůc ka┼╝dy typ istniej─ůcej odpowiedzialno┼Ťci m.in. odpowiedzialno┼Ťci kontraktowej, deliktowej i ka┼╝dej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porz─ůdku prawnym.

 

XV. WA┼╗NO┼Ü─ć POSTANOWIE┼â

 1. Gdyby którekolwiek z postanowie┼ä Ogólnych warunków by┼éo lub mia┼éo sta─ç si─Ö niewa┼╝ne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozosta┼éa cz─Ö┼Ť─ç Warunków pozostaje wa┼╝na i nienaruszona. Strony zast─ůpi─ů niewa┼╝ne lub bezskuteczne postanowienie innym, które mo┼╝liwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to tak┼╝e ewentualnych luk w Ogólnych warunkach.
 2. Gdyby którekolwiek z postanowie┼ä Ogólnych warunków by┼éo lub mia┼éo sta─ç si─Ö niewa┼╝ne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowuj─ů wa┼╝no┼Ť─ç w ka┼╝dym innym systemie prawnym.


XVI. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Je┼Ťli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowi─ů kompletn─ů i wyczerpuj─ůc─ů umow─Ö pomi─Ödzy U┼╝ytkownikiem i W┼éa┼Ťcicielem, dotycz─ůc─ů korzystania ze strony internetowej, w zakresie tre┼Ťci w nich zawartych oraz zast─Öpuj─ů wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotycz─ůce przedmiotu (tre┼Ťci) niniejszych Ogólnych warunków.


XVII. ZMIANA WARUNKÓW
STRONY INTERNETOWEJ

 1. W┼éa┼Ťciciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowi─ůzywania, zamieszczaj─ůc ich zaktualizowan─ů wersj─Ö na stronie internetowej, które zaczynaj─ů obowi─ůzywa─ç U┼╝ytkowników od momentu ich publikacji, chyba ┼╝e inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
 2. U┼╝ytkownik ma obowi─ůzek zapoznania si─Ö z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym W┼éa┼Ťciciel poinformuje go, wysy┼éaj─ůc do Niego wiadomo┼Ť─ç lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
 3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacj─ů zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.


XVIII. ROZWI─äZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie powsta┼ée spory Strony postanawiaj─ů w pierwszej kolejno┼Ťci rozwi─ůza─ç w trybie polubownego za┼éatwienia sprawy, przed w┼éa┼Ťciwym s─ůdem polubownym (zapis na s─ůd polubowny).
 2. Je┼Ťli polubowne za┼éatwienie sprawy oka┼╝e si─Ö niemo┼╝liwe, spór wynikaj─ůcy z niniejszej umowy zostanie rozstrzygni─Öty przez s─ůd, w którego okr─Ögu znajduje si─Ö siedziba W┼éa┼Ťciciela.


XIX. PODSTAWA PRAWNA

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje si─Ö odpowiednio nast─Öpuj─ůce ustawy:
 2. ustaw─Ö prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
 3. ustaw─Ö o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
 4. ustaw─Ö o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
 5. ustaw─Ö Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);

oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.